24.02.2017

10.03.2017. Seminārs nozares pārstāvjiem un reģistrācija

22.02.2017

LMB BIEDRU SAPULCE 10.03.2017.

09.02.2017

LU GGI zinātniskā konferece

26.01.2017

Grozījumu projekts Vispārīgajos būvnoteikums (VSS-78)

19.01.2017

Grozījumu projekts Profesiju klasifikatorā (VSS-44)

02.01.2017

Par valsts nodevas atcelšanu

16.12.2016

Ģeoptelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēde

15.12.2016

Grozījumu projekti MK noteikumos

12.12.2016

Promocijas darba ģeodēzijā aizstāvēšana 16.12.2016.

01.12.2016

Konference “Zemes pārvaldība un mērniecība”

30.11.2016

Ziemassvētku balle Jelgavas pilī 17.12.2016.

17.11.2016

Par topogrāfisko plānu un zemes ierīcības projektu saskaņošanu A/S “Augstsprieguma tīkls”

10.11.2016

Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomes sēde

08.11.2016

Par kārtību, kādā SIA „Rīgas ūdens” saskaņo informāciju topogrāfiskajos plānos

06.10.2016

Eiropas Mērnieku padome paraksta “Rīgas deklarāciju”