10.04.2017

Ģeodēzistu dienas prezentācijas

05.04.2017

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (VSS-385)

03.04.2017

23.03.2017. Mērniecības konsultatīvā padomes sēde

13.03.2017

LĢIA Ģeodēzistu diena 2017. gada 31. martā

13.03.2017

10.03.2017. Semināra prezentācijas

13.03.2017

10.03.2017. Foto galerija: LMB biedru sapulce, seminārs, apbalvojumu pasniegšana

24.02.2017

10.03.2017. Seminārs nozares pārstāvjiem un reģistrācija

22.02.2017

LMB BIEDRU SAPULCE 10.03.2017.

09.02.2017

LU GGI zinātniskā konferece

26.01.2017

Grozījumu projekts Vispārīgajos būvnoteikums (VSS-78)

19.01.2017

Grozījumu projekts Profesiju klasifikatorā (VSS-44)

02.01.2017

Par valsts nodevas atcelšanu

16.12.2016

Ģeoptelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēde

15.12.2016

Grozījumu projekti MK noteikumos

12.12.2016

Promocijas darba ģeodēzijā aizstāvēšana 16.12.2016.