09.01.2018

LU 76. starptautiskā zinātniskā konference “Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi”

10.12.2017

Pārskats par “FIG Working Week 2017” Helsinkos

24.11.2017

MK noteikumu Nr.879 grozījumu projekts

20.09.2017

Latvijas ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju konference

19.09.2017

Dr.Leonid Gurvits (The Netherlands) vieslekcija 21.09.2017.

04.09.2017

InterGeo izstāde

31.08.2017

Par VSS-646 saskaņošanu

30.08.2017

Par likumprojektu “Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā” (VSS-900)

27.07.2017

Noteikumu projekti VSS-793 un VSS-795

10.07.2017

MĒRNIEKU SPORTA SPĒLES 18.-20. augustam

16.06.2017

RTU noslēguma darbu aizstāvēšana

14.06.2017

MK noteikumu Nr.1011 grozījumu projekts (VSS-646)

06.06.2017

MK noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

29.05.2017

FIG ikgadējais pasākums Helsinkos

17.05.2017

Ukrainas ģeodēzijas un kartogrāfijas biedrības apbalvojuma saņemšana