Seminārs par EVRS un ADTI

 

SIF rakstiem

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) un Latvijas Kartogrāfu un ģeodēzistu asociācija (turpmāk – LKĢA) sadarbībā ar Valsts Zemes dienestu (turpmāk-VZD) un Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru (turpmāk -LĢIA), rīko kopēju tikšanos ar pašvaldībām un Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) datu turētājiem, lai diskutētu par ADTI specifikācijas sakārtošanu, lai korekti darbotos Eiropas vertikālās augstuma sistēmas (turpmāk – EVRS) pārrēķinu programma.

Seminārs notika 04.07.2014., plkst.10.00, Līgatnes nov., Līgatnes pagasta “Upmaļos” (http://www.viss.lv/?p=117388&ps=6)

Organizēt semināru pamudināja neviennozīmīgi vērtētā VZD 04.06.2014. vēstule Nr.2-04/372 par ADTI, kas tika nosūtīta pašvaldībām un Latvijas Pašvaldību savienībai. VZD savā vēstulē apšauba pašvaldību (ADTI datu turētāju) gatavību no 2014.gada 1.augusta ieviest EVRS augstumu sistēmu.

Semināra darba kārtība:
1. LKĢA valdes pr. J.Vītols par semināra rīkošanas iemesliem (5-10 min),
2. Aktualitātes un biežāk pieļautās problēmas datu bāzu uzturēšanā (VZD, V.Aigars) (20 min)
3. Vietējie ģeodēziskie tīkli – situācija, nākotnes redzējums (LĢIA, 20 min)
4. Programmatūras, kas pārrēķina ADTI no BAS-77 uz EVRS, izstrādes un testēšanas gaita (LĢIA, I.Aleksejenko, 20 min.)
5. Viedokļi, komentāri, priekšlikumi, diskusijas, jautājumi-atbildes (1-1.5 h)

Seminārs ir bezmaksas. Lai noorganizētu korektu dalībnieku sagaidīšanu ar tēju un kafiju, lūgums piereģistrēties semināram līdz 02.07.2014.

PREZENTĀCIJAS NO SEMINĀRA:

– Mērniecības Datu Centrs: ADTI & EVRS (no TOPO500 uz ADTI; no BAS uz EVRS)

– Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra: Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (mērogs 1:500) automātiskā augstumu datu transformācijas programma

– Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra: Aktualitātes vietējā ģeodēziskā tīkla jomā

– Valsts zemes dienests: Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija Datubāzu uzturēšana