Rīgā notiek starptautiskais seminārs „Publiskā un privātā sektora sadarbība nekustamā īpašuma pārvaldībā”

 

Šodien, 2016. gada 22. septembrī, Rīgā notiek seminārs „Publiskā un privātā sektora sadarbība nekustamā īpašuma pārvaldībā”. To organizē Eiropas Mērnieku biedrība (The Council of European Geodetic Surveyors) un Latvijas Mērnieku biedrība sadarbībā ar Valsts zemes dienestu. 

Semināra mērķis ir vienkopus pulcēt ekspertus un ieinteresētās puses, lai dalītos pieredzē un zināšanās par mērnieku sertifikācijas sistēmām dažādās valstīs un sadarbības modeļiem starp mērniekiem un valsts pārvaldi.

Semināra organizatori uzsver, ka mērniekiem vienmēr ir bijusi nozīmīga loma zemes pārvaldības attīstībā, jo viņi ir atbildīgi par precīzu kadastra telpisko datu ieguvi.

Savukārt sadarbībai starp mērniekiem un valsts pārvaldi ir izšķiroša loma zemes pārvaldības un kadastra datu uzturēšanā, lai plānošanas un attīstības process noritētu veiksmīgi un pēc iespējas efektīvi. Pēdējos gados kartēšanas un informācijas tehnoloģijas ir būtiski mainījušās un attīstījušās, tādējādi ļaujot pāriet uz digitāliem procesiem, kas kalpo par efektīvāko veidu zemes pārvaldībā un administrēšanā.

Semināra darba kārtībā ir divas jautājumu grupas. Dienas pirmajā daļā deviņu valstu pārstāvji, tai skaitā Latvijas Mērnieku biedrības valdes loceklis Oskars Kreilis, dalīsies pieredzē, kā viņu pārstāvētajās valstīs ir organizēta sadarbība starp valsts institūcijām un mērniekiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta mērnieku sertifikācijas sistēmām un efektīvai mērniecības uzraudzības nodrošināšanai.

Pēcpusdienas sesijā semināra dalībnieki pārrunās, kā norit pāreja no tradicionālā uz digitālo kadastru. Četru valstu pārstāvji, tai skaitā Valsts zemes dienesta Kadastra departamenta Mērniecības daļas vadītājs Viesturs Aigars, informēs par savu valstu pieredzi digitālos procesu attīstīšanā kadastra vajadzībām.

Seminārā dalību ir pieteikuši 96 dalībnieki. No tiem 53 ir ārvalstu viesi no Lielbritānijas, Vācijas, Īrijas, Somijas, Krievijas, Nīderlandes, Albānijas, Šveices, Beļģijas, Horvātijas, Dānijas, Igaunijas, Slovākijas, Portugāles, Moldovas, Zviedrijas, Lietuvas, Francijas, Austrijas, Turcijas, Slovēnijas, Rumānijas, Maķedonija un Ungārijas.