LU 76. starptautiskā zinātniskā konference “Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi”

Latvijas Mērnieku biedrība informē, ka 2018.gada 8. februārī LU Ģeodēzijas un Ģeoinformātikas institūts, LU 76. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros, rīko ikgadējo zinātniski praktisko konferenci “Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi”, kurā jau šobrīd dalību apstiprinājuši vairāki ārvalstu viesi.

Konference tiek organizēta kā zinātniski praktiskā, kas nozīmē, ka tajā tiks sniegti gan akadēmisko pētījumu, gan arī praktisko un tehnisko darbu un problēmu pārskata ziņojumi.

Konferences norises vieta: Jelgavas iela 1, LU Dabaszinātņu Akadēmiskais Centrs, konferenču zāle “MAGNUM” (106. auditorija).

Pagaidu dienas kārtība šeit!