LMB valdes sēdes 08.01.2014. darba kārtība

1.       2013.gada decembra valdes sēdes protokola apstiprināšana.

2.       Korespondence, konta bilance un biedru naudas.

3.       Jaunumi un valdes locekļu ziņojumi par padarīto.

4.       LMB budžets 2014.

5.       LMB SC budžets 2014.

6.       Gada avīze 2013 un raksti.

7.       Kopsapulce 2014 .

8.       Revīzijas komisijas plāna apstiprināšana.

9.       Dažādi.