LMB valdes sēdes 02.10.2013. darba kārtība

1.       2013. gada septembra valdes sēdes protokola apstiprināšana.

2.       Jaunumi un valdes locekļu ziņojumi par padarīto.

3.       Baltijas foruma 2013 atziņas un bilance.

4.       LMB SC aktualitātes.

5.       Kalendāra 2014 darba plāns.

6.       Studentu konkursa izziņošana un atbildīgā persona.

7.       Dažādi.