Līdzjūtība Jāņa Štrauhmaņa tuviniekiem

Ziedi reiz nobirst – un to vairs nav.

Tikai smarža saglabājas stipra

Mūsu atmiņu dārzos.

/P.Vīlips/

2020. gada 9. septembrī mūžības ceļos devies RTU kartogrāfijas profesors, LMB goda biedrs un ar LMB goda zīmi apbalvotais Jānis Štrauhmanis. Latvijas Mērnieku biedrība izsaka visdziļāko līdzjūtību ģimenei, draugiem un kolēģiem.

Izvadīšana 16. septembrī (trešdien) pulksten 13.00 no Pūres kapu kapličas.