LLU konference “Zemes pārvaldība un mērniecība”

2016. gada 8. janvārī Akadēmijas ielā 19, Jelgavā, 901. un 902. auditorijā notiks ikgadējā zinātniski praktiskā konference “Zemes pārvaldība un mērniecība”!

Ar konferences programmu var iepazīties šeit!