Izsludināti AM izstrādātie MK noteikumu projekti

Latvijas Mērnieku biedrība informē, ka 2015. gada 9.aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti Aizsardzības ministrijas izstrādātie MK noteikumu projekti (VSS prot. Nr.14., 1.-6.§):
·         MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumos Nr.48 “Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”” (VSS-299);
·         MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.70 “Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām”” (VSS-300);
·         MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”” (VSS-301);
·         MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumos Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”” (VSS-302);
·         MK noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumos Nr.736 “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”” (VSS-303);
·         MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1014 “Ūdens objektu ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība”” (VSS-304).
 
Informācija par iepriekš minētajiem MK noteikumu projektiem ir pieejama http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2015-04-06&dateTo=2015-04-10&vss&text=&org=142980&area=0&type=0. Gaidīsim Jūsu viedokļus/priekšlikumus līdz 2015. gada 25. aprīlim.