Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomes sēde

2016. gada 10. novebrī notika 64. Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomes sēde.

Valsts zemes dienests (Sandra Pūce) “Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēma”;

Valsts zemes dienests “Inžeriekomunikācijas un vērtēšana”;

Valsts zemes dienests (Judīte Mierkalne) “Inžernierkomunikāciju turētāju loma zemes ierīcības projektu saskaņošanā un nosacījumu izsniegšanā”;

Valsts zemes dienests (Kristīne Zelča) “Prognozētais apgrūtinājumu reģistrācijas process kadastrā no ATIS”.