Grozījumi “Ģeotelpiskās informācijas likumā”

2018. gada 17. maija Saeimas sēdē 3.lasījumā tika izskatīts likumprojekts “Grozījumi “Ģeotelpiskās informācijas likumā””.

Sīkāk: http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs12.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1120/Lp12