Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) studentu konkurss

Latvijas Mērnieku biedrība atgādina, ka arī šogad jaunieši un studenti var piedalīties ikgadējā Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) organizētajā studentu konkursā. Galvenā balva par labāko darbu katrā kategorijā ir EUR 1000, kuru pasniegs š.g. 11. oktobrī Hamburgā, Vācijā, INTERGEO izstādes laikā. Lai piedalītos konkursā līdz 2016.gada 8.augustam ir jāiesniedz no 2012. – 2015. gadam izstrādātā darba angliskais apkopojums, kas nedrīkst pārsniegt 4000 vārdus. Darbus var izstrādāt arī grupās.

Studentu darbus var iesniegt četrās kategorijās:
1. Ģeodēzija un topogrāfija;
2. Galileo, EGNOS, Copernicus;
3. ĢIS, Kartogrāfija, Kadastrs;
4. Studentu un jauniešu iesaistīšana nozarē (sīkāk nolikumā).

Pēdējo tēmu drīkst iesniegt ne tikai studenti, bet arī Mērniecības nozares jaunieši, kas pēc FIG nosacījumiem ir līdz 36 gadiem un darbojas nozarē vismaz 5 gadus. Minēto studentu konkursu tradicionāli atbalsta – Trimble, ESRI un GSA (the European GNSS Agency).

Sīkāku informāciju un studentu konkursa nolikumu varat atrast CLGE mājaslapā – http://www.clge.eu/events/details/199

LMB priecāsies Jums palīdzēt, ja vēlaties pieteikties CLGE studentu konkursam!