CLGE ziņojums

 SIF rakstiem

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Latvijas Mērnieku biedrība (LMB) jau no 2008. gada ir Eiropas Mērnieku padomes – CLGE (Comité de Liaison des Géomètres Européens) biedrs, bet finansiālo apsvērumu dēļ CLGE rīkotajās sanāksmēs piedalās neregulāri. Pateicoties ES Projektam šogad CLGE Pavasara ģenerālo asambleja Spānijā (Marabella) 2014.gada 21.-22. martā apmeklēta trīs pārstāvji no Latvijas.

Ar CLGE ziņojumu par asambleju lūdzam iepazīties šeit.