CLGE aptaujas ziņojums

SIF rakstiem

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Pieredzes apmaiņai un ārvalstu prakses izpētei 2014.gada 21.-22. martā tika apmeklēta Eiropas Mērnieku padomes (starptautiskais saīsinājums – CLGE) pavasara ģenerālā asambleja Spānijā (Marabella).

CLGE vizītes mērķis bija iegūt papildus informāciju par pieredzi ES dalībvalstīs saistībā ar mērniecības nozari un praksi lēmumu pieņemšanas procesā un nevalstisko organizāciju dalību politikas plānošanā un ieviešanā.

 ES Projekta un CLGE apmeklējuma izvirzītie uzdevumi:

–       iegūt praktiska rakstura zināšanas par to, kāda ir prakse citās ES dalībvalstīs sabiedrisko organizāciju dalībai lēmumu pieņemšanas procesos;

–       iegūt ierosinājumus, kādā veidā kvalitatīvāk izpaust savu viedokli un turpināt sadarbību ar politikas īstenotājiem valstī;

–       pārņemt labāko praksi no ES dalībvalstīm biedrības publisko pakalpojumu sniegšanai, pielāgojot kvalitātes standartiem;

–       izstrādāt preses relīzi par iegūto pievienoto vērtību.

Sīkāk ar CLGE aptaujas ziņojumu lūdzam iepazīties šeit.