Arī šogad CLGE piedāvā studentiem EUR 1000

LMB informē jaunākos LMB biedrus un studentus par iespēju piedalīties ikgadējā Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) organizētajā studentu konkursā. Galvenā balva par labāko darbu katrā kategorijā ir EUR 1000, kuru pasniegs š.g. oktobrī Vācijā, Inergeo izstādes laikā. Lai piedalītos konkursā līdz 03.08.2015. ir jāsagatavo 2014. vai 2015. gadā izstrādātā darba angliskais apkopojums, kas nedrīkst pārsniegt 4000 vārdus. Darbus var izstrādāt arī grupās. Šogad ir nākusi klāt vēl viena tēma vai kategorija, par ko var iesniegt darbu:

1. Ģeodēzija un topogrāfija;

2. Galileo, EGNOS, Copernicus;

3. ĢIS, Kartogrāfija, Kadastrs;

4. Studentu un jauniešu iesaistīšana nozarē (sīkāk nolikumā).

Pēdējo tēmu drīkst iesniegt ne tikai studenti, bet arī Mērniecības nozares jaunieši, kas pēc FIG nosacījumiem ir līdz 36 gadiem un darbojas nozarē vismaz 5 gadus. Šī gada studentu konkursu atbalsta – Trimble, ESRI un GSA (the European GNSS Agency).

Sīkāku informāciju meklējiet CLGE mājaslapā un studentu konkursa nolikumā – http://www.clge.eu/events/details/178

LMB priecāsies Jums palīdzēt, ja vēlaties pieteikties CLGE studentu konkursam!