19.09.2014. Seminārs Par aktualitātēm nozarē prezentācijas

SIF rakstiem

Projekts „Nevalstisko organizāciju aktīvas un kvalitatīvas līdzdalības nodrošināšana lēmumu pieņemšanai publiskajā sektorā un ES politikas īstenošanai mērniecības nozarē” līguma Nr. 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/018/138.

92.07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Seminārs

Informācijas nodošana nozarē iesaistītām personām

Par aktualitātēm mērniecībā

Viesnīcā Maritim Park Hotel Riga,

Rīgā, Slokas ielā 1

2014.gada 19. septembrī

 Dienas kārtība:

10:45 – 11:00 Reģistrācija.

11:00 – 11:20 Semināra atklāšana, īss pārskats par SIF projekta ieviešanas gaitu. /B.Ziemele/

11:20 – 11:50 Eiropas mērnieku padomes (CLGE) ģenerālās asamblejas pārskats un  starptautiskās pieredzes apkopojums. /A.Tropiņa, J.Klīve/

11:50 – 12:10 E-diskusijas platformas – portāla izveide. /O.Kreilis, J.Klīve/

12.10 – 12.20 Optimālais modelis valsts iestāžu un pašvaldību klientu apkalpošanai. /B.Ziemele/

12.20 – 12.40 Nevalstisko organizāciju līdzdalība normatīvo aktu sagatavošanā. /B.Ziemele, O.Kreilis/

12:40 – 13:20 Kafijas pauze

13:20 – 13:50 Ziņojumi par normatīvo aktu izmaiņām: /I.Dragone, M.Reiniks, A.Mazkalniņš, I.Aleksejenko/

kadastrālās uzmērīšanas darba grupa;

ADTI darba grupa;

Mērniecības likums;

profesionālā civiltiesiskā apdrošināšana.

13:50 – 14:10 Aeronavigācijas metodiskie norādījumi. /M.Kaļinka/

14:10 – 14:50 E-vadlīnijas apvidus topogrāfiskai uzmērīšanai. /A.Auziņs, M.Reiniks/

14.50 -15.30 Mērniecības profesionālās vides sakārtošana. /J.Vītols, A.Tropiņa, I.Dragone/

15:30 – 15:50 Diskusija – jautājumi – atbildes.

15:50 Noslēgums.

Dienas kārtības programma drukāšanai šeit.

Seminārs ir bezmaksas. Lai prognozētu dalībnieku skaitu un noorganizētu kafijas pauzi, lūgums piereģistrēties semināram līdz 17.09.2014.

 

Dalībnieku saraksts tiek atjaunots vienu reizi dienā.