19.04.2013. Lietuvas Mērnieku asociācijas kopsapulce