09.03.2018. semināra prezentācijas

Ar mērniecības nozari saistītās aktualitātes LĢIA darbībā (M.Liberts, I.Liepiņš)

Valsts kontroles komentāri par ziņojumu „Vai valstī tiek īstenota efektīva uzraudzība pār zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanu?” un novērojumi esošā sertifikācijas sistēmā (L.Reine, A.Jaunroze, I.Grīnhofa)

Mērnieka viedoklis par Valsts kontroles ziņojumu (I.Dragone)

Oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) izmantošana (I.Gaile)

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” (V.Aigars)

Nākotnes mērnieks:

–          BPLA LiDAR tālizspētē. Pieredze un projekti (A.Veliks)

–          Integrēta pieeja 3D datu izgūšanā un izmantošanā (J.Vaics, I.Lukss)

GS18 T VIDEO kopsavilkums: https://youtu.be/QPd8UCsHIio

180309 GS18 T Prezentacija: https://youtu.be/P-09VOp9FsU

180309 BLK360 Prezentacija: https://youtu.be/wU202wUU8DM

–          DroneMAP4.ME (A.Ansbergs)

–          Baltijas jūras infrastruktūras projekts FAMOS un Kurzemes batolīts nozares attīstībai (J.Kaminskis)

–          Tīklu nesaderība, mērījumu precizitāte tagad un nākotnē, transformācijas modeļi (J.Kokins)