04.09.2014. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts MK noteikumu likumprojekts VSS-822

Aizsardzības ministrija lūdz sniegt viedokli par MK noteikumu projektu “Kārtība, kādā pieprasa un saņem Civilās aviācijas aģentūras atļauju būvēt, ierīkot un izvietot gaisa kuģu lidojumu drošumam potenciāli bīstamus objektus un veic gaisa kuģu lidojumiem bīstamu objektu uzskaiti” (VSS-822), kas tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē š.g. 4.septembrī (VSS protokola Nr.34, 1.§). Ar projektu ir iespējams iepazīties šeit http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?dateFrom=2013-09-19&dateTo=2014-09-19&text=VSS-822&org=0&area=0&type=0.

Atzinums Aizsardzības ministrijai jāiesniedz līdz 26. septembrim.