Vadība

Valdes priekšsēdētāja:

 • Una Krutova

Valdes priekšsēdētāja vietnieks:

 • Aldis Pizāns

Valde:

 • Una Krutova
 • Jānis Klīve
 • Arnis Aleksandrovs
 • Uldis Mežulis
 • Aldis Pizāns
 • Jolanta Gau
 • Jana Brice
 • Kaspars Kūkums
 • Rudīte Klāva

Administrators:

 • Sigita Jansone

Revīzijas komisija:

 • Ivars Nudiens
 • Lauris Goldbergs
 • Māris Miezis
Nr. Darba grupas Atbildīgie pārstāvji
1. Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome
 • Mārtiņš Reiniks
 • Una Krutova
2. Latvijas Būvniecības padome
 • Edgars Dreimanis
 • Jolanta Gau
3. Inženieru Komunikāciju turētāju padome (IKTP)
 • Uldis Mežulis
 • Una Krutova
4. VZD Mērniecības konsultatīvā padome
 • Una Krutova,
 • Jana Brice,
 • Uldis Mežulis
5. Latvijas ģeodēzisko koordinātu modernizācija
 • Kaspars Kūkums
Atbildības jomas
1. Izglītība, kursi, sertifikācija
 • Mārtiņš Reiniks
 • Aldis Pizāns
 • Jānis Klīve
2. Vietējie tīkli, valsts tīkli, ģeodēziskās atskaites sistēmas
 • Jolanta Gau
 • Kaspars Kūkums
3. Kadastrs, zemes ierīcība
 • Jana Brice
 • Kaspars Kūkums
4. Augstas detalizētības topogrāfiskā informācija (inženierbūvniecība, izpildmērījumi, topogrāfija)
 • Arnis Aleksandrovs
 • Edgars Dreimanis
 • Māris Miezis
5. Pasākumu organizēšana (sapulces, sporta spēles, dikusijas, apbalvojumi, studentu konkurss u.c.)
 • Sigita Jansone
 • Ivars Nudiens
6. Tehnoloģijas un programmatūras (BIM, droni u.c.)
 • Aigars Ansbergs
 • Ivars Nudiens
7. Starptautiskā sadarbība (FIG, CLGE, Baltijas forums)
 • Jānis Klīve
8. Mērnieka sociālā aizsardzība (cenu politika, darba drošība, arodbiedrība, ētika u.c.)
 • Arnis Aleksandrovs