Kontakti

Latvijas Mērnieku biedrība
Reģistrācijas Nr. 40008004744
Konts: LV29HABA000140J056533
Juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 6B – 105, Rīga, LV-1048
Faktiskā adrese: Meža iela 1 k-1-126, Rīga, LV‑1048
Valdes priekšsēdētāja – Una Krutova, mobilais tālrunis – 26496038
E-pasts: lmb@lmb.lv

Administratore – Sigita Lātsa
Mobilais tālrunis – 26459631
Administratora e-pasts: lmb@lmb.lv
Pieņemšanas laiks: Lūdzam iepriekš telefoniski vienoties par tikšanās laiku.

LMB Sertifikācijas centrs
Kontaktinformācija ŠEIT.