Biedri

Lai kļūtu par Latvijas Mērnieku biedrības (turpmāk tekstā LMB) biedru, Jums ir nepieciešams iesniegt iesniegumu un CV ar lūgumu uzņemt LMB. Iesniegums jāadresē LMB valdei. Iesniegumu var iesniegt elektroniski parakstītu uz LMB e-pastu lmb@lmb.lv, vai arī personīgi, vai sūtot pa pastu uz adresi Āzenes iela 16-105, Rīga, LV-1048. Pieteicēja lūgums tiek izskatīts tuvākajā valdes sēdē. Valdes pieņemtais lēmums elektroniski tiek paziņots pieteicējam mēneša laikā no pieņemšanas brīža. Jaunais biedrs tiek iekļauts biedru sarakstos pēc iestāšanas naudas iemaksas LMB kontā. Iestāšanās nauda ir puse no ikgadējās biedru naudas.

Saskaņā ar LMB 2014. gada 14. marta biedru sapulces lēmumu ikgadējā biedru nauda ir noteikta sekojoša:
•40.00 EUR fiziskajām personām;
•90.00 EUR asociētajiem biedriem;
•5.00 EUR studentiem un goda biedriem ar balsstiesībām.

Iesniegums jauna biedra uzņemšanai Latvijas Mērnieku biedrībā šeit.

LMB biedri
Agris Dradeika
Agris Svars
Aiga Samauska
Aigars Ansbergs
Aigars Galzons
Aija Tokareva 
Ainārs Gorškovs
Ainārs Miķelsons
Aivars Strazds 
Aldis Pizāns
Alvis Lapsa
Anatolijs Soloha
Andis Strēlis
Andrejs Igaunis
Andrejs Veliks
Andris Janbergs
Andris Mazkalniņš
Antons Simonovs
Anželika Tropiņa
Armands Auziņš
Armands Meiers
Armands Siugals
Arnis Aleksandrovs 
Artūrs Zaremba
Atis Baumanis
Auseklis Bērziņš
Baiba Ziemele
Dagnis Pļavārājs
Daina Aladjeva
Dainis Grīnbergs
Diāna Glizedniece
Dzintars Ikass
Edgars Dreimanis
Egils Tūbelis
Gatis Brilts
Gints Bauers
Gints Ķesteris
Gunārs Silabriedis
Guntars Brils
Guntis Jurevičs
Ģirts Jākobsons
Haralds Duburs
Haralds Krievs
Harijs Paveļčuks
Harijs Vīksne
Igors Rudzītis
Ilmārs Kaulakans
Ilze Astiča
Ilze Dāle
Ilze Dragone
Imants Rudovičs
Ināra Kokina
Ināra Krištupāne
Inese Ivanova
Inga Geriņa
Inga Jēče
Inita Upena
Ints Ābuls
Ivars Nudiens
Ivars Zenka
Ivars Žagars
Ivars Liepiņš
Iveta Herbsta
Jana Brice
Jānis Blūms
Jānis Domburs
Jānis Dragons
Jānis Klīve
Jānis Kokins
Jānis Ļahs
Jānis Mažrims
Jānis Ondrups
Jānis Šarkovskis
Jevgēnija Leļamera 
Jolanta Butlere
Jolanta Gau
Jurijs Hoļms
Juris Binders
Juris Korotkovs
Juris Vincukovs
Juris Vītols
Kaspars Kūkums
Kaspars Lazdiņš
Kārlis Vīksne
Konstantīns Pridorogins
Krista Kokina
Kristaps Pļavarājs
Kristīne Brauna
Kristīne Mitule
Krists Celms
Laila Kampāne
Lauris Goldbergs
Lāsma Lapsa
Liene Stankevica
Liene Vecgaile
Līga Petenko
Madara Safonova 
Maksims Pahtusovs 
Marija Laganovska
Matīss Gidrēvičs
Māra Jankava
Māra Marhele
Māra Zariņa
Māris Kaļinka
Māris Knoks
Māris Miezis
Māris Ruģelis
Mārtiņš Platacis
Mārtiņš Reiniks
Mārtiņš Rutkovskis
Mārtiņš Sniedze
Nauris Krutovs
Normunds Ābols
Olafs Horsts
Olita Metuma
Olga Bartaševiča
Oskars Kreilis
Pauls Šaudinis
Pāvels Siņickis
Raimonds Kokins
Raimonds Viļums
Raitis Piļka 
Reinis Bičevskis
Renārs Pastars
Roberts Lipsbergs
Rudīte Klāva
Rūdolfs Mellēns
Sanita Puncule
Sanita Šķēle
Saulcerīte Losāne
Solvita Vieško
Uldis Gau
Uldis Karulis
Uldis Mežulis
Una Krutova
Valdis Bunte
Valērijs Blagovs
Viktors Gasjuls
Viktors Meškovskis
Viktors Poškus
Vilis Barinskis
LMB goda biedri
Agra Kvetkovska
Aija Grandsberga
Alnis Vītoliņš
Andrejs Šleija
Andris Pienkauss
Andris Teremko
Antoņina Maksima
Argods Miglāvs
Ausma Gavare
Benita Rubule
Edmunds Cinis
Gunārs Ādolfs Stūris
Gunta Račko
Indra Klīve
Jānis Dīķis
Jānis Pakalns
Jānis Rusovs
Jānis Balodis
Jānis Lecinskis
Jāzeps Lazdāns
Juris Rubiķis 
Kārlis Rupmejs
Konrāds Gavars
Malda Briede
Marija Grope
Mārtiņš Pošivs
Oļģerts Leščinskis
Valda Eniņa
Valdis Magonis
Valdis Reinfelds
Valdis Šteinbergs
Valdis Linde
Vilis Krievs
Visvaldis Šnepsts
Vitolds Kvetkovskis 
Asociētie biedri
SIA “Ģeodēzists”
SIA “Latvijasmernieks.lv”
A/S „Latvijas valsts meži”
RTU Ģeomātikas katedra
LLU Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra