31.07.2016

CLGE Seminārs “Cooperation of Public and Private Sector in Land Management” 22.09.2016. Rigā, Latvijā

13.07.2016

21.06.2016. MK noteikumi Nr.384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi”

04.07.2016

FIG ģenerālā asambleja Jaunzelandē

09.06.2016

Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) studentu konkurss

07.06.2016

Kadastra datu lietotāju konferences prezentācijas un video ieraksts

03.06.2016

Par zemes ierīcības projekta izstrādi no 01.06.2016.

19.05.2016

Mērnieku sporta spēles 2016

15.04.2016

MK noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (VSS-317)

21.03.2016

18.03.2016. semināra prezentācijas

16.03.2016

Eiropas Mērnieku dienā godinās LMB apbalvojumu saņēmējus

22.02.2016

MK noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”

19.02.2016

18.03.2016. Seminārs nozares pārstāvjiem

19.02.2016

18.03.2016. LMB biedru sapulce

07.02.2016

LU 74. Zinātniskā konference

03.01.2016

LLU konference “Zemes pārvaldība un mērniecība”