21.03.2016

18.03.2016. semināra prezentācijas

16.03.2016

Eiropas Mērnieku dienā godinās LMB apbalvojumu saņēmējus

22.02.2016

MK noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”

19.02.2016

18.03.2016. Seminārs nozares pārstāvjiem

19.02.2016

18.03.2016. LMB biedru sapulce

07.02.2016

LU 74. Zinātniskā konference

03.01.2016

LLU konference “Zemes pārvaldība un mērniecība”

28.12.2015

MK noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”

23.12.2015

Par izmaiņām zemes ierīcības projektu izstrādē no 01.01.2016.

08.12.2015

Grozījumu projekts MK noteikumos Nr.551 (VSS-1287)

30.11.2015

27.11.2015. Mērniecības konsultatīvās padomes sēde

11.11.2015

Seminārs “Jaunā Bentley Connect Edition paaudze” 24.11.2015.

02.10.2015

VZD maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība

25.09.2015

Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēde 24.09.2015.

24.08.2015

14.Mērnieku sporta spēļu rezultāti