17.11.2016

Par topogrāfisko plānu un zemes ierīcības projektu saskaņošanu A/S “Augstsprieguma tīkls”

10.11.2016

Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomes sēde

08.11.2016

Par kārtību, kādā SIA „Rīgas ūdens” saskaņo informāciju topogrāfiskajos plānos

06.10.2016

Eiropas Mērnieku padome paraksta “Rīgas deklarāciju”

29.09.2016

Atskats uz 22.09.2016. CLGE semināru

24.09.2016

22.09.2016. CLGE Seminar presentations

21.09.2016

Rīgā notiek starptautiskais seminārs „Publiskā un privātā sektora sadarbība nekustamā īpašuma pārvaldībā”

31.07.2016

CLGE Seminārs “Cooperation of Public and Private Sector in Land Management” 22.09.2016. Rigā, Latvijā

13.07.2016

21.06.2016. MK noteikumi Nr.384 “Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumi”

04.07.2016

FIG ģenerālā asambleja Jaunzelandē

09.06.2016

Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) studentu konkurss

07.06.2016

Kadastra datu lietotāju konferences prezentācijas un video ieraksts

03.06.2016

Par zemes ierīcības projekta izstrādi no 01.06.2016.

19.05.2016

Mērnieku sporta spēles 2016

15.04.2016

MK noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” (VSS-317)