15.01.2018

Ministru kabineta noteikumu Nr.263 grozījumu projekts (VSS-1215)

09.01.2018

LU 76. starptautiskā zinātniskā konference “Ģeodinamika un ģeokosmiskie pētījumi”

03.01.2018

MK noteikumu projekts VSS-1199

18.12.2017

Ceturtā FIG Jauno mērnieku konference

15.12.2017

MK noteikumu projekts VSS-959

14.12.2017

LLU konference “Zemes pārvaldība un mērniecība” 05.01.2018.

10.12.2017

Pārskats par “FIG Working Week 2017” Helsinkos

24.11.2017

MK noteikumu Nr.879 grozījumu projekts (VSS-1199)

20.09.2017

Latvijas ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju konference

19.09.2017

Dr.Leonid Gurvits (The Netherlands) vieslekcija 21.09.2017.

14.09.2017

Likumprojekts “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (VSS-974)

04.09.2017

InterGeo izstāde

31.08.2017

Par VSS-646 saskaņošanu

30.08.2017

Par likumprojektu “Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā” (VSS-900)

27.07.2017

Noteikumu projekti VSS-793 un VSS-795