20.09.2017

Latvijas ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju konference

19.09.2017

Dr.Leonid Gurvits (The Netherlands) vieslekcija 21.09.2017.

14.09.2017

Likumprojekts “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” (VSS-974)

04.09.2017

InterGeo izstāde

31.08.2017

Par VSS-646 saskaņošanu

30.08.2017

Par likumprojektu “Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā” (VSS-900)

27.07.2017

Noteikumu projekti VSS-793 un VSS-795

10.07.2017

MĒRNIEKU SPORTA SPĒLES 18.-20. augustam

16.06.2017

RTU noslēguma darbu aizstāvēšana

14.06.2017

MK noteikumu Nr.1011 grozījumu projekts (VSS-646)

06.06.2017

MK noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

29.05.2017

FIG ikgadējais pasākums Helsinkos

17.05.2017

Ukrainas ģeodēzijas un kartogrāfijas biedrības apbalvojuma saņemšana

10.04.2017

Ģeodēzistu dienas prezentācijas

05.04.2017

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (VSS-385)