11.06.2018

17.05.2018. ITSP sēde

04.06.2018

06.06.2018. valdes sēdes darba kārtība

17.05.2018

Grozījumi “Ģeotelpiskās informācijas likumā”

02.05.2018

Par augstākās izglītības institūciju izstrādātajiem studiju programmu attīstības un konsolidācijas plāniem

27.04.2018

Valdes sēdes 02.05.2018. darba kārtība

20.04.2018

19.04.2018. Būvniecības padomes sēde

12.04.2018

Stājas spēka grozījumi MK noteikumos Nr.879

04.04.2018

27.02.2018. sanāksme “Par vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes funkcionalitāti”

22.03.2018

Valdes sēdes 04.04.2018. darba kārtība

20.03.2018

21.marts! – Globālā Mērnieku diena

19.03.2018

Ģeodēzistu diena 28.03.2018.

10.03.2018

09.03.2018. semināra prezentācijas

28.02.2018

09.03.2018. seminārs nozares pārstāvjiem

16.02.2018

LMB biedru sapulce 09.03.2018.

30.01.2018

Likumprojekts “Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā” VSS-900