09.08.2018

“Mērniecības nozares politika 2025” 2. daļa REĢISTRĀCIJA 28.08.2018.

03.08.2018

Pieredzes un viedoķļu apmaiņa par tēmu “precizitātes prasības mērniecībā”

27.07.2018

Valdes sēdes 01.08.2018. darba kārtība

19.07.2018

Aptauja “Apdrošināšanas polises un kursi mērniekiem”

12.07.2018

11.07.2018. Latvijas mērnieku foruma prezentācijas

30.06.2018

Par LatPos izmantošanu

26.06.2018

LMB un LKĢA aicina 11.07.2018. piedalīties Latvijas mērnieku forumā “Mērniecības nozares politika 2025”

11.06.2018

17.05.2018. ITSP sēde

04.06.2018

06.06.2018. valdes sēdes darba kārtība

17.05.2018

Grozījumi “Ģeotelpiskās informācijas likumā”

02.05.2018

Par augstākās izglītības institūciju izstrādātajiem studiju programmu attīstības un konsolidācijas plāniem

27.04.2018

Valdes sēdes 02.05.2018. darba kārtība

20.04.2018

19.04.2018. Būvniecības padomes sēde

12.04.2018

Stājas spēka grozījumi MK noteikumos Nr.879

04.04.2018

27.02.2018. sanāksme “Par vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes funkcionalitāti”