01.06.2012

LMB Valdes sēdes 05.06.2012. darba kārtība

02.05.2012

LMB Valdes sēdes 08.05.2012. darba kārtība

27.04.2012

Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi

24.04.2012

Izdots atmiņu krājums “Docents Dr.lauks. Harijs Kanaviņš”

19.04.2012

Aktualizē profesijas klasifikatoru

02.04.2012

Iesniegts projekts ES finansējuma iegūšanai

27.03.2012

LMB Valdes sēdes 03.04.2012. darba kārtība

26.03.2012

LMB dalība VZD Konsultatīvajā padomē

09.03.2012

LMB BIEDRU SAPULCE 2012. GADA 9. MARTĀ

05.03.2012

SVEICAM Eiropas Mērnieku un ģeotelpiskās informācijas dienā!

01.03.2012

Mērnieku dienu aicinām svinēt arī Latvijā

28.02.2012

Starpinstitūciju sanāksme par Vietējā ģeodēziskā tīkla noteikumiem (VSS-755)

08.02.2012

LMB Valdes sēdes 14.02.2012. darba kārtība

04.01.2012

LMB Valdes sēdes 10.01.2012. darba kārtība

08.12.2011

Aicinām ziedot J.Klētnieka grāmatas izdošanai