15.02.2013

LMB biedru sapulce, seminārs un svinīgais pasākums 08.03.2013.

12.02.2013

Seminārs 21.02.2013. “ADTI specifikācijas pielietošana Bently Microstation saimes programmās”

11.02.2013

LU 71. zinātniskā konference – 14.02.2013.

05.02.2013

LMB valdes sēdes 12.02.2013. darba kārtība

10.01.2013

Grozījumi MK noteikumos Nr.1019 (VSS-10)

04.01.2013

LMB valdes sēdes 08.01.2013. darba kārtība

28.12.2012

Par pretendentu izvirzīšanu apbalvošanai

30.11.2012

Zinātniski praktiskā konference “Zemes pārvaldība un mērniecība”

28.11.2012

LMB valdes sēdes 04.12.2012. darba kārtība

26.11.2012

Iespēja iegādāties grāmatu “KURZEMES ZINĀTNIEKS PROFESORS DR.MAGNUSS GEORGS PAUKERS 1787-1855”

24.11.2012

Zinātniska konference „Jelgavas zinātniekam profesoram Dr.Magnusam Georgam Paukeram 225”

17.11.2012

Nosvinēta LLU Zemes ierīcības specialitātes 65 gadu jubileja

13.11.2012

Informācija par izstādi Jelgavā – 16.11.2012.

13.11.2012

Atskaite par CLGE ģenerālo asambleju Hannoverē, Vācijā (12.-13.10.2012.)

09.11.2012

Intervija ar Rinaldu Smilgu