05.07.2014

Mērnieku sporta spēles 2014

04.07.2014

Seminārs par EVRS un ADTI

20.06.2014

Ar mobilo aplikāciju nekustamo īpašumu dati kļūst pieejamāki

19.06.2014

Mērniecības konsultatīvās padomes sēde 18.06.2014.

23.05.2014

Par būvlaides attēlošanu zemes ierīcības projektā

30.04.2014

LMB valdes sēdes 07.05.2014. darba kārtība

22.04.2014

Pārskats par CLGE ģenerālo asambleju Marabellā, Spānijā (21.-22.03.2014.)

27.03.2014

LMB valdes sēdes 02.04.2014. darba kārtība

24.03.2014

Mērniecības konsultatīvās padomes sēde 20.03.2014.

23.03.2014

14.03.2014. Semināra prezentācijas

18.03.2014

25.02.2014. MK noteikumi Nr.113 “Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmas noteikumi”

17.03.2014

Biedru sapulce un SIF seminārs Līgatnē 14.-15.03.2014.

06.03.2014

Izsludina koncepcijas projektu par VZD un Zemesgrāmatu vienotas sistēmas izveidi (VSS-207)

27.02.2014

LMB valdes sēdes 05.03.2014. darba kārtība

26.02.2014

Aicinām uz semināru 14.03.2014.