30.09.2014

Ziņojums par “Nevalstisko organizāciju līdzdalību politkas veidošanas procesā”

30.09.2014

CLGE aptaujas ziņojums

26.09.2014

CLGE ziņojums

26.09.2014

Vadlīnijas aeronavigācijas datu uzmērīšanā, datu saglabāšanā un kvalitātes nodrošināšanā

26.09.2014

Grozījumi “Ģeotelpiskās informācijas likumā”

25.09.2014

Mērniecības konsultatīvās padomes sēde 20.09.2014.

23.09.2014

19.09.2014. semināra “Par aktualitātēm mērniecībā” apskats

19.09.2014

Deklarācija par Eiropas Mērnieku padomes (CLGE) izstrādātās Mērnieku profesionālās kvalifikācijas vadlīnijām

09.09.2014

19.09.2014. Seminārs Par aktualitātēm nozarē prezentācijas

05.09.2014

04.09.2014. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts MK noteikumu likumprojekts VSS-822

15.08.2014

Iespēja iegādāties J.Klētnieka grāmatu “Astronomija un ģeodēzija Latvijā līdz 20.gadsimtam”

13.08.2014

Mērnieki var iepazīties ar starptautiskā Būvju uzmērīšanas standarta projektu

04.08.2014

Izstrādāta interneta diskusiju platforma mērniekiem

01.08.2014

Stājas spēkā 08.07.2014. MK noteikumi Nr.392

18.07.2014

17.07.2014. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts likumprojekts “Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (VSS-649)