04.08.2015

LLU aicina studēt “Zemes ierīcību un mērniecību”

03.08.2015

Grozījumi 15.11.2011. MK noteikumos Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”

16.07.2015

Mērnieku sporta spēles 2015

15.07.2015

14.07.2015. LĢIA darba grupa par augstumu sistēmu un ģeodēziskām atskaites sistēmām

15.07.2015

14.07.2015. Mērniecības konsultatīvās padomes sēde

01.07.2015

Apstiprināti Latvijas būvnormatīvi

15.06.2015

Noteikumu projekts “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””

12.06.2015

Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēde 11.06.2015.

08.06.2015

Par grozījumiem sertifikācijas kārtībā

29.05.2015

Par resursu lietošanas programmas izstrādi un tās lietošanas uzsākšanas termiņa pagarinājumu

25.05.2015

Arī šogad CLGE piedāvā studentiem EUR 1000

26.04.2015

MK noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”

22.04.2015

16.04.2015. Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomes sēde

13.04.2015

Izsludināti AM izstrādātie MK noteikumu projekti

26.03.2015

25.03.2015. Mērniecības konsultatīvās padomes sēde