28.12.2015

MK noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”

23.12.2015

Par izmaiņām zemes ierīcības projektu izstrādē no 01.01.2016.

08.12.2015

Grozījumu projekts MK noteikumos Nr.551 (VSS-1287)

30.11.2015

27.11.2015. Mērniecības konsultatīvās padomes sēde

11.11.2015

Seminārs “Jaunā Bentley Connect Edition paaudze” 24.11.2015.

02.10.2015

VZD maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība

25.09.2015

Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēde 24.09.2015.

24.08.2015

14.Mērnieku sporta spēļu rezultāti

04.08.2015

LLU aicina studēt “Zemes ierīcību un mērniecību”

03.08.2015

Grozījumi 15.11.2011. MK noteikumos Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”

16.07.2015

Mērnieku sporta spēles 2015

15.07.2015

14.07.2015. LĢIA darba grupa par augstumu sistēmu un ģeodēziskām atskaites sistēmām

15.07.2015

14.07.2015. Mērniecības konsultatīvās padomes sēde

01.07.2015

Apstiprināti Latvijas būvnormatīvi

15.06.2015

Noteikumu projekts “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā””