VZD maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība

Latvijas Mērnieku biedrība informē biedrus, ka 2015. gada 1. oktobrī VSS ir izsludināts MK noteikumu projekts “Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība” (VSS-982). Ar projektu var iepazīties http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40370335 .

Lūdzam biedrus sniegt viedokli par noteikumu projektu līdz 2015. gada 17. oktobrim.