Par VSS-646 saskaņošanu

2017.gada 7.septembrī notiks Starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošanas sanāksme, lai panāktu vienošanos par izteiktajiem iebildumiem par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 1. novembra noteikumos Nr. 1011 “Personu sertificēšanas un sertificēto personu uzraudzības kārtība ģeodēzijā, zemes ierīcībā un zemes kadastrālajā uzmērīšanā”” (VSS-646).

Izziņu par sniegtajiem iebildumiem skatīt šeit.

Anotāciju skatīt šeit.

Grozījumu projektu skatīt šeit.