Valdes sēdes 04.04.2018. darba kārtība

2018. gada 4. aprīlī plkst.17.00, RTU BF Ģeomātikas katedrā Meža ielā 1, korpuss 1, Rīgā notiks kārtējā valdes sēde.

Valdes sēdes darba kārtība:

  1. Pārskats par LMB darbību pēdējos četros gados.
  2. Mērķu nospraušana.
  3. Organizatoriskie jautājumi (sēdes sasaukšana turpmākie laiki, priekšsēdētāja vietnieks).
  4. Dalība un pārstāvība lokālajās organziācijās.
  5. Dalība starptautiskajās organizācijās un to apmeklēšana.
  6. Atskaite par Ģeodēzistu dienu (28.03.2018.) un MKP (29.03.2018.).
  7. Finanses.
  8. Socializācijas pasākumi.
  9. Dažādi.