Valdes sēdes 02.05.2018. darba kārtība

2018. gada 2. maijā plkst.17.00, RTU BF Ģeomātikas katedrā Meža ielā 1, korpuss 1, Rīgā notiks kārtējā valdes sēde.

Valdes sēdes darba kārtība:

1. Atskaites par apmeklētajiem pasākumiem un paveiktajiem darbiem;
2. Darba grupu un pārstāvniecību saraksta atjaunošana;
3. Jaunumi normatīvajā regulējumā;
4. LMB kursu un semināru organizēšana;
5. Ideja par mērnieku arodbiedrību;
6. Citi jautājumi.