Valdes sēdes 01.08.2018. darba kārtība

Kārtējā LMB valdes sēde notiks 01.08.2018. plkst.17.00, RTU BF Ģeomātikas katedrā Meža ielā 1, korpuss 1, Rīgā.

Valdes sēdes darba kārtība:

  1. Mērnieku forums. 2.raunds. Kad? Kur? Tēmas.
  2. Anketēšanas rezultāti.
  3. Sarunas ar Tieslietu ministriju.
  4. Apmācību grafiks 2018/2019. gads.
  5. Biedru naudas un finansējuma piesaiste.