Stājas spēka grozījumi MK noteikumos Nr.879

Latvijas Mērnieku biedrība informē, ka no 2018. gada 13. aprīļa stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumos Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi“.

Arī citos normatīvajos aktos veikti grozījumi, kuros ir aizstāts vārds “validēts” ar vārdu “pārbaudīts”.