CLGE Seminārs “Cooperation of Public and Private Sector in Land Management” 22.09.2016. Rigā, Latvijā

clge_lmb_vzd

CLGE Seminārs

“Cooperation of Public and Private Sector in Land Management”

2016.gada 22.septembrī

Rigā, Latvijā

 

Eiropas Mērnieku padome (CLGE) un Latvijas Mērnieku biedrība sadarbībā ar Valsts zemes dienestu aicina mērnieku nozares pārstāvjus apmeklēt semināruCooperation of Public and Private Sector in the Field of Land Management”, kas notiks 2016.gada 22.septembrī, Rīgā.  Pirmo reizi Latvijā noritēs CLGE ģenerālā asambleja (23.-24.septembrī) un CLGE starptautiskais seminārs.

Seminārs notiks angļu valodā!

 

NORISES VIETA

Seminārs norisināsies viesnīcas „Albert hotel” konferenču zālē “Space” (jumta stāvā), Dzirnavu ielā 33, Rīgā.

SEMINĀRS

Semināra mērķis ir sapulcināt kopā ekspetrtus un iesaistītās puses, lai apmainītos ar informāciju un viedokļiem. Uzklausītu dažādu valstu pieredzi par mērnieku sertifikācijas modeļiem un sadarbību starp mērniekiem un valsts iestādēm. Seminārā būs divas daļas (sesijas), kurās izvēlētas Latvijai aktuālas tēmas.

Kā pastāstīja viens no semināra organizatoriem Jānis Klīve: “Pirmajā daļā semināra apmeklētājiem būs iespēja noklausīties septiņas ārvalstu prezentācijas par to sertifikācijas sistēmām. Visvienkāršākā sistēma ir Somijā, kur ir noteikts, kādus darbus drīkst darīt ar Bakalaura vai Maģistra diplomu. Vācijā un Dānijā Kadastra mērniekiem ir tāds kā “publiskā ierēdņa” (Publicly Appointed and Regulated Liberal Surveyors) statuss, kas dod attiecīgo darbību pilnvaras. Bet Slovākijā un Igaunijā ir valsts iestādes kā “inženieru palāta”, kura sadarbojoties ar attiecīgās nozares profesionālajām organizācijām administrē sertifikāciju. Vēl būs prezentācijas no attīstītās Nīderlandes un kaimiņu Krievijas, bet par to sertifikācijas sistēmām  neko nevaru komentēt. Savukārt semināra otrajā daļā būs vismaz trīs ārvalstu (Somijas, Nīderlandes, Lietuvas) prezentācijas par Kadastra sistēmas digitalizācijas pieredzi. Atgādinām apmeklētājiem, ka katras daļas beigās ir paredzētas diskusijas, kurās varēs uzdot jautājumus un izteikt viedokļus.”

Apraksts angļu valodā par abās daļās iekļautajām tēmām:

  1. Responsibilities and cooperation between state institutions and surveyors: (more focused on Certification systems):
  • Short description of Certification systems or other cooperation models;
  • Role of professional organisations, state and certification body;
  • Key to effective supervision of surveyors;
  • Responsibilities and rights of involved parties;
  • Surveyors licensing (state or private sector).

2. Cadastral survey – digital by default:

  • Best practice and most efficient solutionsby implementing fully digital cadaster processes;
  • Organisational process of boundary disputes, boundary acts, communication etc.
  • Storage of signed documents – paper form or digital.

 

PROGRAMMA

Lejuplādēt programmu!

  Time

Action

8:30-9:00 Registration and coffee
9:00-9:15 Opening and welcome address

 

 

9:15-9:35

 

9:35-9:55

 

9:55-10:10

 

10:10-10:20

 

10:20-10:25

Session 1: Responsibilities and cooperation between state institutions and surveyors

Publicly Appointment in Cadastral Affairs                                           Clemens Kiepke, Chairman of IG-PARLS, CLGE, Germany

The Danish Cadastral Cooperation Model                                              Torben Juulsager, President of ”The Danish Association of Chartered Surveyors”, Denmark

The Swiss Case: 100 Years of PPP
Maurice Barbieri, President of the CLGE, on behalf of Swiss Association of Surveyors

Eligibility to Act as a Cadastral Surveyor in Finland                              Paavo Häikiö, Senior Specialist, National Land Survey, Finland

Questions/Answers

10:25-10:50 Coffee Break

10:50-11:05

 

 

11:05-11:20

 

 

 

11:20-11:40

 

 

11:40-11:55

 

11:55-12:10

12:10-12:20

Cadastral Surveying in the Netherlands: Almost Exclusively by Cadastral Employees                                                                                 Eric Hagemans, Geodetic Expert, the Dutch Cadaster, the Netherlands

Licencing System in Slovakia                                                                 Dušan Hanus, Cadastral Data Specialist, Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the Slovak Republic                                                   Robert Jakubáč, Land Registry Specialist, Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the Slovak Republic

Certification of Surveyors in Estonia
Karin Kollo, Adviser in Geodesy department of Estonian Land Board, member of the certification committee, Estonia

Regulation  of  the  Cadastral  Surveyors  Activity  in  Russia:  New  Federal  Low                                                                                         Vladimir Tikhonov, Director of National Chamber of Cadastral Engineers, Russia

Cooperation Triangle of Certification in Latvia                                      Oskars Kreilis, Board Member of Latvian Association of Surveyors, Latvia

Questions/Answers

12:20-13:20 Lunch and Coffee

 

13:20 – 13:35

 

 

13:35-13:55

 

 

13:55-14:10

 

14:10-14:25

14:25-14:30

14:30-15:10

Session 2: Cadastral survey – digital by default

Transition to Digital Data in Cadastral Surveying in Latvia                Viesturs Aigars, Head of Survey Division, the State Land Service, Latvia

From Paper to Digital Cadastral Data – Experience of Lithuania                                                                                                 Alvydas Janulevicius, The Head of the Division for Supervision of Non-monopolistic Services, the State Enterprise Centre of Registers, Lithuania

Digital Processes in the National Land Survey of Finland                      Martti Pietikäinen, Leading Expert, National Land Survey, Finland

Quality Improvement of the Dutch Cadastral Map and Surveying Process                                                                                                       Eric Hagemans, geodetic expert at the Dutch Cadaster, the Nederlands

Questions/Answers

Panel Discussion and Conclusions, End of the Seminar

16:00 – 17:00 Welcome reception at Riga City Hall, (Ratslaukums 1, Riga)

 

REĢISTRĒŠANĀS (līdz 10.09.2016.)

Aicinām visus nozares pārstāvjus izmantot šo unikālo iespēju un par draudzīgu cenu apmeklēt starptautisko semināru! Dalības maksa par semināru EUR 8,00. Papildus var pieteikties arī Semināra pusdienām viesnīcā EUR 8,00.

 

KONTAKTI

Ja rodas kādi jautājumi, tad droši rakstiet uz e-pastu clge.riga@lmb.lv .

 

PARTNERI

 

Latvijasmernieks.lv

 

GEODEZISTSlogoRGB

 

RTU_logotips_rgb_EN

 

merniekslvmerniekslv

 

airbaltic

est