Saeima 1.lasījumā pieņem „Zemes pārvaldības likumu”

28.11.2013. Saeima izskatīja un 1.lasījumā pieņēma „Zemes pārvaldības likumu”. Līdz 28.01.2014. ir iespējams iesniegt priekšlikumus likumprojekta 2.lasījumam. http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/webActiveLP?SearchView&Query=([Title]=*zemes+p%C4%81rvald%C4%ABb*)&SearchMax=0&SearchOrder=4