Promocijas darba ģeodēzijā aizstāvēšana 16.12.2016.

16.decembrī Ķīpsalā notiks promocijas darba aizstāvēšana ģeodēzijā. Darba nosaukums “Augstas precizitātes tehnoloģiju pielietojuma novērtējums zemes garozas kustību novērojumiem Latvijā”.
Darbu aizstāv Diāna Haritonova.
Pasākums ir atklāts visiem interesentiem.
Izvērsts darba kopsavilkums, publicēts arī RTU mājas lapā.
http://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/kalendars/atvert/promocijas-darbu-augstas-precizitates-tehnologiju-pielietojuma-novertejums-zemes-garozas-kustibu-noverojumiem-latvija-aizstaves-diana-haritonovahttp://www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/kalendars/atvert/promocijas-darbu-augstas-precizitates-tehnologiju-pielietojuma-novertejums-zemes-garozas-kustibu-noverojumiem-latvija-aizstaves-diana-haritonova
Veiksmīgu jauno darba nedēļu!