Par VSS-589 (ADTI) un VSS-1209 (ATIS) spēkā stāšanos

13.02.2014. stājas spēkā sekojoši normatīvie akti:
1) Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumus Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, sīkāk skatīt: https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=264306
2) Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru, sīkāk skatīt: https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=264305