Par topogrāfisko plānu un zemes ierīcības projektu saskaņošanu A/S “Augstsprieguma tīkls”

Izskatīšanai un saskaņošanai paredzētos topogrāfiskos plānus un zemes ierīcības projektus akciju sabiedrībai “Augstsprieguma tīkls” var uzsākt sūtīt arī elektroniskas datnes veidā, grafisko daļu DWG formātā, adrese: ast@ast.lv,
sūtījumā norādīt:
1. subjektā:
– topogrāfiskais plāns saskaņošanai vai zemes ierīcības projekts saskaņošanai.
2. sūtījuma saturā:
– objekta nosaukums, adrese,
– iesniedzēja firma,
– e-pasta adrese,
– datne, DWG,
– citas klient vēlmes.

Saskaņojuma atbilde iesniedzējam tiks nosūtīta e-pastā ar saskaņojuma rezultāta aprakstu un saskaņojuma reģistrācijas numuru.
A/S “Augstsprieguma tīkls” saskaņošanas vēstules iespējamie sūtītāji: Ģirts Melderis, Mārtiņš Bisenieks un Jolanta Cīrule.