Par resursu lietošanas programmas izstrādi un tās lietošanas uzsākšanas termiņa pagarinājumu

Pamatojoties uz SIA „GEO Risinājumi” 2015.gada 16.aprīļa vēstules Nr.2015/03/01/SAR un Latvijas Mērnieku biedrības 2015.gada 25.maija vēstules Nr.17/2015, Valsts zemes dienests veicis datņu funkcionalitātes uzlabojumus un samazinājis robežzīmes simbola izmērus. Pamatojoties uz šiem labojumiem, resursu datņu ieviešanas termiņš pagarināts līdz 2015.gada 1.augustam. Sīkāka informācija Valsts zemes dienesta mājas lapā (http://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/profesionaliem/merniekiem/noderigi-materiali/).