Aicinām izvirzīt pretendentus apbalvošanai ar LMB goda un atzinības zīmi

Latvijas Mērnieku biedrība (turpmāk – LMB) 2013.gada 8. martā svinīgā pasākumā Rīgas Svētā Pētera baznīcā pirmo reizi Latvijas vēsturē pasniedza augstākos apbalvojumus – Goda un Atzinības zīmes mērniecībā. 2014. gada martā – LMB ir paredzējis pasniegt ikgadējos LMB apbalvojumus par augsti profesionāliem sasniegumiem, kvalitatīvu un pašaizliedzīgu darbību, mūža un īpašiem ieguldījumiem Latvijas mērniecības nozarē un tās attīstībā.

Ņemot vērā augstāk minēto, LMB aicina iesniegt ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu iesnieguma formā līdz 2014. gada 1. februārim uz e-pastu: lmb@lmb.lv. Ierosinājumus iesniegt saskaņā ar LMB Goda zīmes (ordeņa) un Atzinības zīmes nolikuma III nodaļas „LMB APBALVOJUMU – GODA ZĪMJU UN ATZINĪBAS ZĪMJU PIEŠĶIRŠANA” 2. punktu (skatīt http://lmb.lv/normativi/ ).