Vadība

Valdes priekšsēdētāja:

 • Baiba Ziemele

Valdes priekšsēdētāja vietnieks:

 • Aldis Pizāns

Valde:

 • Baiba Ziemele
 • Una Krutova
 • Aldis Pizāns
 • Oskars Kreilis
 • Jolanta Gau
 • Andris Mazkalniņš
 • Edgars Dreimanis
 • Kaspars Kūkums
 • Rudīte Klāva

Administrators:

 • Sigita Jansone

Revīzijas komisija:

 • Ivars Nudiens
 • Lauris Goldbergs
 • Māris Miezis
Nr. Darba grupas vai pārstāvniecības joma Atbildīgie pārstāvji
1. LMB valdes darbība, sabiedriskās attiecības
 • Baiba Ziemele
2. Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padome
 •  Mārtiņš Reiniks
3. Reālā laika servisu validācijas normatīvā regulējuma izvērtēšanas darba grupa
 • Mārtiņš Reiniks
4. Latvijas Būvniecības padome
 • Edgars Dreimanis
5. LĢIA darba grupa par augstumu sistēmu un ģeodēziskām atskaites sistēmām
 •  Andrejs Igaunis
6. Inženieru Komunikāciju turētāju padome (IKTP)
 • Uldis Mežulis
 • Aigars Ansbergs (biedrs),
 • Kaspars Kojalovičs (biedrs)
7. Zemes pārvaldības profesionālo organizāciju padome (ZPPOP)
 • Uldis Mežulis
8. VZD Mērniecības konsultatīvā padome
 • Una Krutova,
 • Andris Mazkalniņš
9. Par ģeotelpiskās informācijas infrastruktūras optimizācijas iespējām
 • Baiba Ziemele,
 • Rinalds Smilga
10. Spora spēles
 • Sigita Jansone
11. Studentu konkurss
 • Baiba Ziemele
12. ES projekti
 • Baiba Ziemele
13. LMB Statūti
 • Rinalds Smilga
14. LMB Ētikas kodekss
 • Mārtiņš Reiniks
15. LMB Kalendārs un citi ar māksliniecisko noformējumu saistīti jautājumi
 • Sigita Jansone
16. LMB apbalvojumu nolikums
 • Uldis Mežulis, Sigita Jansone
17. LMB kursi, semināri
 • Baiba Ziemele
18. Ekspertīžu veikšanas noteikumu izstrāde
 • Ivars Nudiens,
 • Andris Mazkalniņš (biedrs)
19. Sertifikācija
 • Jānis Klīve,
 • Mārtiņš Reiniks,
 • Māris Kaļinka
20. Augstas detalizētības topogrāfiskā informācija
 • Māris Kaļinka,
 • Mārtiņš Reiniks,
 • Andrejs Igaunis (biedrs)
21. Būvniecība
 • Edgars Dreimanis,
 • Māris Kaļinka
22. Kadastrs
 • Kaspars Kūkums
23. Zemes ierīcība
 • Armands Auziņš
24. Ģeodēziskās sistēmas, tīkli
 • Mārtiņš Reiniks,
 • Kaspars Kūkums