Biedri

Lai kļūtu par Latvijas Mērnieku biedrības (turpmāk tekstā LMB) biedru, Jums ir nepieciešams iesniegt iesniegumu un CV ar lūgumu uzņemt LMB. Iesniegums jāadresē LMB valdei. Iesniegumu var iesniegt elektroniski parakstītu uz LMB e-pastu lmb@lmb.lv, vai arī personīgi, vai sūtot pa pastu uz adresi Āzenes iela 16-105, Rīga, LV-1048. Pieteicēja lūgums tiek izskatīts tuvākajā valdes sēdē. Valdes pieņemtais lēmums elektroniski tiek paziņots pieteicējam mēneša laikā no pieņemšanas brīža. Jaunais biedrs tiek iekļauts biedru sarakstos pēc iestāšanas naudas iemaksas LMB kontā. Iestāšanās nauda ir puse no ikgadējās biedru naudas.

Saskaņā ar LMB 2014. gada 14. marta biedru sapulces lēmumu ikgadējā biedru nauda ir noteikta sekojoša:
•40.00 EUR fiziskajām personām;
•90.00 EUR asociētajiem biedriem;
•5.00 EUR studentiem un goda biedriem ar balsstiesībām.

LMB biedri
Agris Svars
Aigars Ansbergs
Aigars Galzons
Aija Tokareva 
Ainārs Gorškovs
Aivars Strazds 
Aldis Pizāns
Aleksandrs Sergejevs
Alvis Lapsa
Anatolijs Soloha
Andis Strēlis
Andrejs Igaunis
Andris Cinis
Andris Janbergs
Andris Mazkalniņš
Armands Auziņš
Armands Zariņš
Arnis Aleksandrovs 
Atis Baumanis
Atis Vallis
Auseklis Bērziņš
Baiba Ziemele
Dagnis Pļavārājs
Edgars Dreimanis
Gints Astičš
Gints Bauers
Gunārs Silabriedis
Guntis Jurevičs
Gustavs Veibelis
Ģirts Jākobsons
Ģirts Zīlišķis
Haralds Duburs
Igors Rudzītis
Ilmārs Kaulakans
Ilze Dāle
Ilze Dragone
Ilze Jankava
Ilze Lūkina
Inese Ivanova
Inga Geriņa
Inga Jēče
Ints Ābuls
Ivars Aleksejenko
Ivars Nudiens
Ivars Zenka
Ivars Žagars
Ivars Liepiņš
Jana Brice
Jānis Daugulis
Jānis Klīve
Jānis Mažrims
Jānis Rusiņš 
Jānis Šarkovskis
Jevgēnija Leļamera 
Jolanta Butlere
Jolanta Gau
Jurijs Hoļms
Juris Korotkovs
Juris Vincukovs
Juris Vītols
Kaspars Kojalovičs
Kaspars Kūkums
Kārlis Vīksne
Konstantīns Pridorogins
Kristīne Mitule
Krists Celms
Lauris Goldbergs
Leons Arnicāns
Madara Normand
Madara Safonova 
Maksims Pahtusovs 
Marina Tarasenko
Māra Jankava
Māra Liepiņa
Māra Zariņa
Māris Kaļinka
Māris Knoks
Māris Miezis
Māris Ruģelis
Māris Virkavs
Māris Zemītis
Māris Krieķis
Mārtiņš Platacis
Mārtiņš Reiniks
Mārtiņš Rutkovskis
Mārtiņš Sniedze
Normunds Ābols
Olafs Horsts
Olita Metuma
Oskars Kreilis
Pāvels Siņickis
Raimonds Kokins
Raimonds Viļums
Raitis Piļka 
Rudīte Klāva
Sanita Gailīte
Saulcerīte Losāne
Sigita Grīnfelde
Uldis Karulis
Uldis Mežulis
Una Krutova
Valdis Bunte
Vita Važa
LMB goda biedri
Agra Kvetkovska
Aija Grandsberga
Alnis Vītoliņš
Andrejs Bernāts
Andrejs Šleija
Andris Kreitiņš
Andris Pienkauss
Andris Teremko
Antoņina Maksima
Argods Miglāvs
Augusts Megnis
Ausma Gavare
Benita Rubule
Edmunds Cinis
Ēvalds Indriksons
Gaidis Plukšis
Gunārs Ādolfs Stūris
Gunta Račko
Heinrihs Konstantīns
Imants Rumba
Indra Klīve
Jānis Dīķis
Jānis Klētnieks
Jānis Pakalns
Jānis Rusovs
Jānis Balodis
Jānis Lecinskis
Jānis Štrauhmanis
Jānis Ēriks Piebalgs
Jāzeps Lazdāns
Juris Rubiķis 
Kārlis Rupmejs
Konrāds Gavars
Malda Briede
Marija Grope
Mārtiņš Pošivs
Oļģerts Leščinskis
Valda Eniņa
Valdis Magonis
Valdis Reinfelds
Valdis Šteinbergs
Valdis Linde
Vilis Krievs
Visvaldis Šnepsts
Vitolds Kvetkovskis 
Zigurds Plikšķis
Asociētie biedri
SIA “Ģeodēzists”
SIA “Latvijasmernieks.lv”
VA/S “Latvijas gaisa satiksme”
A/S „Latvijas valsts meži”
RTU Ģeomātikas katedra
LLU Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra