Par augstākās izglītības institūciju izstrādātajiem studiju programmu attīstības un konsolidācijas plāniem

Pēc Izglītības ministrijas (IZM) uzdevuma visas Latvijas augstākās mācību iestādes 2018.gada martā iesniedza IZM savas institūcijas precizētos izstrādātos

studiju programmu attīstības un konsolidācijas plānus. Mērķis ir konsolidēt ~30% studiju programmas, lai nedublētos un nepopulārās studiju programmas pārtaisīt vai apvienot. IZM vēlas, lai veidotu apvienotas programmas starp mācību iestādēm. Akreditēto studiju programmu reģistrs ir apskatāms šeit – http://www.aic.lv/portal/aikna/akreditetie-studiju-virzieni-un-programmas .

IZM aicināja visas augstākās mācību iestādes prezentēt savas programmas 05.-06.04. un 09.-10.04., uz ko bija uzaicinātas arī sabiedriskās organizācijas. LMB interesēja mūsu nozares studiju programmas un mācību iestādes, tāpēc īss apskats par LU, RTU un LLU studiju programmām un prezentācijām, ko apkopoja Aldis Pizāns un Jānis Klīve.

 

09.04.2018.pl.12:00 Latvijas Universitāte:

 • Vīzija un doma – ilgtspējīgas 20 gadu studiju programmas.
 • Pamatojums
  1. fragmentācijas un dublēšanās novēršana;
  2. nākotnes darba tirgus attīstība.
 • Paredz, ka Latvija/Rīga kļūs tirdzniecības, loģistikas, sadarbības centrs.

Studiju programma, kas ir tuvu mūsu profesijai:

 • Ģeoinformātika (Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte)
 • Izstrāde ar 2018.g. rudeni;
 • Licencēšana 2019.g. vasara;
 • Uzņemšana 2020.g.

Iegūtais grāds – Ģeoinformācijas inženieris.

Šobrīd LU arī gaida rezultātus par ģeotelpiskā likuma aktualizēšanu un papildināšanas rezultātiem.  Tika uzdots jautājums, par to vai šo studiju programmu pabeidzot, būs iespēja iegūt reglamentēto profesiju. LU ir arī šobrīd nevar pateikt, jo šobrīd šis ir tikai plāna izstrādē.

LMB viedoklis, ir tas, ka nevajadzētu jaukt iekšā Dabas zinātņu vai ĢIS specialistus mērniecībā. Mērniecības jomas speciālistus, vajadzētu mācīt tikai RTU un  LLU. Iespējams, universitātēm vajadzētu domāt par mācību spēku apvienošanu noteiktiem priekšmetiem (lietderīgu izmantošanu), bet nevajadzētu vēl trešo universitāti, kas iesaistās konkurencē.

 

09.04.2018.pl.13:30 Rīgas Tehniskā Universitāte:

 • Vairāk doma par angļu valodas programmu izstrādi.
 • Jaunajām studiju programmā nav jābūt šaura spektra programmām.
 • Izteica viedokli, ja būtu profesiju standarti, tad vienkāršāk varētu izstrādāt programmu saturu.

Visu abu universitāšu prezentāciju galā, sapratām to, ka šobrīd vēl pašas mācību iestādes nevar konkrēti pateikt par jaunajām programmām daudz informācijas.

LMB būtu nepieciešams iesākt profesiju standarta izstrādi, jo tad būtu konkrēti un precīzi nodefinēts, ko ir jāmāk un kādām zināšanām jābūt mūsdienu mērniecības jomas speciālistam. Tas dotu iespēju arī universitātēm sagatavot atbilstošus profesionāļus, lai tie varētu iegūt atbilstošu sertifikātu, un tas viņiem nesagādātu problēmas.

 

10.04.2018.pl.12:00 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte:

 • Mainīts angliskais nosaukums – Latvia University of Agriculture changes its name to Latvia University of Life Sciences and Technologies.
 • Jaunais attīstības virziens ir ekoloģiskā un bio lauksaimniecība.
 • LLU nevarot sasniegt 30% konsolidēšanu.
 • Mērniecības nozarē ir notikušas būtiskas pārmaiņas, kuras ļoti skaidri attēlotas LLU sastādītajā tabulā:

LLU Studiju programmu slēgšanas pamatojums:

Arhitektūra un būvniecība
2 VBF 41581 Zemes ierīcība, p(1.līm.) 101 2018. gada novembrī studiju programma tiks slēgta – studiju programmā vairs nestudē neviens students kopš 2014. gada, 2015. gadā ir Senāta lēmums par programmas slēgšanu
3 VBF 42581 Zemes ierīcība, p(B.Sc.) 200 2019. gada novembrī studiju programma tiks slēgta – 2019. gada jūnijā programmu absolvēs pēdējie studenti. Sākot ar 2015. gadu LLU licencēja jaunu profesionālā bakalaura studiju programmu Zemes ierīcība un mērniecība
4 VBF 45581 Zemes ierīcība, m(a) 80 2018. gada novembrī studiju programma tiks slēgta – studiju programmā vairs nestudē neviens students. Programma tika reorganizēta, lai izveidotu jaunu maģistra programmu Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes