21.02.2015

LMB Mērnieku zemledus makšķerēšanas sacensības 2015

22.01.2015

Diskusija par augstumu mērījumu veikšanu Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000,5

02.01.2015

Izmaiņas ZKU normatīvajos aktos

12.12.2014

Mērniecības konsultatīvās padomes sēde 11.12.2014.

01.12.2014

Ģeotelpiskā informācija pēc 01.12.2014.

24.11.2014

Atteikumu apstrīdējumus izskatīs desmit darba dienu laikā

03.11.2014

ES līdzfinansētā projekta rezultātu novērtējuma anketa

03.10.2014

MK noteikumu grozījumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”" (VSS-896)

03.10.2014

MK noteikumu projekts “Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes nolikums” (VSS-897)

30.09.2014

Ziņojums par profesionālās vides sakārtošanu

30.09.2014

Metodiskie norādījumi “Apvidus topogrāfiskā uzmērīšana”

30.09.2014

Ziņojums par “Nevalstisko organizāciju līdzdalību politkas veidošanas procesā”

30.09.2014

CLGE aptaujas ziņojums

26.09.2014

CLGE ziņojums

26.09.2014

Vadlīnijas aeronavigācijas datu uzmērīšanā, datu saglabāšanā un kvalitātes nodrošināšanā