12.06.2015

Ģeotelpiskās informācijas koordinācijas padomes sēde 11.06.2015.

08.06.2015

Par grozījumiem sertifikācijas kārtībā

29.05.2015

Par resursu lietošanas programmas izstrādi un tās lietošanas uzsākšanas termiņa pagarinājumu

25.05.2015

Arī šogad CLGE piedāvā studentiem EUR 1000

26.04.2015

MK noteikumu projekts “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”

22.04.2015

16.04.2015. Inženierkomunikāciju turētāju sadarbības padomes sēde

13.04.2015

Izsludināti AM izstrādātie MK noteikumu projekti

26.03.2015

25.03.2015. Mērniecības konsultatīvās padomes sēde

23.03.2015

13.03.2015. Semināra prezentācijas

16.03.2015

13.03.2015. biedru sapulce, seminārs un apbalvojumu pasniegšana

13.03.2015

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”" (VSS-227)

05.03.2015

MK noteikumu projekts “Latvijas būvnormatīvs LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”" (VSS-184)

02.03.2015

13.03.2015. LMB seminārs un REĢISTRĀCIJA

26.02.2015

LMB biedru sapulce 13.03.2015.

26.02.2015

LMB un LKĢA paraksta sadarbības memorandu